Foto-album sa venčanja, crno-beli barokni dizajn (široki ekran)

Kreirajte foto-album sa venčanja ili godišnjice pomoću ovog predloška PowerPoint prezentacije koji je elegantnog crno-belog dizajna u formatu širokog ekrana (16X9). On sadrži razne rasporede fotografija da bi se zadovoljile vaše potrebe.

PowerPoint

Foto-album sa venčanja, crno-beli barokni dizajn (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta