Glavna knjiga sa T-računima

Koristite ovu osnovnu računovodstvenu knjigu da biste osigurali da dugovanja i potraživanja imaju saldo. Uslovno oblikovanje vam omogućava da lako izaberete transakcije koje nemaju saldo, čak i ako imate mnogo stavki.

Excel

Glavna knjiga sa T-računima

Još sličnih predložaka

Porodični mesečni budžet Excel
Izveštaj o fakturisanju Excel
Godišnji finansijski izveštaj Excel
Budžet trendova troškova Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta