Grafikon koji prikazuje napredovanje fizičke kondicije kod žena (metrički)

Excel

Grafikon koji prikazuje napredovanje fizičke kondicije kod žena (metrički)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta