Hijerarhija organizacionog grafikona (široki ekran)

Vizuelizujte strukturu organizacije pomoću organizacionog grafikona kreiranog pomoću SmartArt grafike. Svaki nivo hijerarhije sadrži okvir za tekst za položaje zaposlenih ili članova tima u preduzeću. Možete lako dodati ime u okviru nivoa ili kreirati novi nivo u hijerarhiji pomoću prikaza strukture okvira za tekst SmartArt grafike. Ovaj slajda je dizajniran u formatu širokog ekrana i može se koristiti kao samostalni slajd ili u okviru veće prezentacije.

PowerPoint

Hijerarhija organizacionog grafikona (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Prezentacija zemaljskih tonova (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija medicinskog dizajna (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija sa armaturom zgrade (široki ekran) PowerPoint
Pregled akademskog kursa PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta