Hijerarhija organizacionog grafikona (široki ekran)

Vizuelizujte strukturu organizacije pomoću organizacionog grafikona kreiranog pomoću SmartArt grafike. Svaki nivo hijerarhije sadrži okvir za tekst za položaje zaposlenih ili članova tima u preduzeću. Možete lako dodati ime u okviru nivoa ili kreirati novi nivo u hijerarhiji pomoću prikaza strukture okvira za tekst SmartArt grafike. Ovaj slajda je dizajniran u formatu širokog ekrana i može se koristiti kao samostalni slajd ili u okviru veće prezentacije.

PowerPoint

Hijerarhija organizacionog grafikona (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta