Hronološka biografija (moderni dizajn)

Ova moderna biografija naglašava vaše isksutvo tako što navodi poslove hronološkim redom. Slobodno promenite šemu boja i fontove na kartici „Dizajn“ na traci.

Word

Hronološka biografija (moderni dizajn)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta