InfoPath 2010: referentna radna sveska za prelazak sa menija na traku

Pronađite nove lokacije InfoPath 2007 komandi u programu InfoPath 2010. Ova Excel radna sveska sadrži tabele koje navode stare komande menija i pokazuju gde se te komande nalaze u programu InfoPath 2010.

Excel

InfoPath 2010: referentna radna sveska za prelazak sa menija na traku

Još sličnih predložaka

Meni Word
Elegantni meni Word
Meni za novogodišnju žurku Word
Referentna radna sveska za traku sistema SharePoint Server Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta