Izveštaj o performansama projekta

Koristite ovaj predložak da biste prijavili status visokog nivoa u većem broju projekata. Koristite tabelu i uslovno oblikovanje za jednostavno prilagođavanje.

Excel

Izveštaj o performansama projekta

Još sličnih predložaka

Godišnji izveštaj Word
Izveštaj o troškovima Excel
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint
Status projekta (crvena) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta