Izveštaj o statusu projekta

Koristite ovaj unapred oblikovan predložak izveštaja o statusu projekta kako bi vaši ključni zainteresovani ljudi bili redovno obaveštavani o napretku. Ovaj predložak uklapa se sa ostalim predlošcima u dizajnerskoj kolekciji „Bezvremenski“, ali se lako mogu personalizovati pomoću ugrađenih tema i stilova.

Word

Izveštaj o statusu projekta

Još sličnih predložaka

Godišnji izveštaj Word
Faktura (bezvremenski) Word
Vizitkarte (bezvremenski) Word
Memorandum (bezvremenski dizajn) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta