Izvod za dvanaestomesečni tok novca

Koristite ovaj predložak da biste opisali tok novca za svoje preduzeće u poslednjih dvanaest meseci. Grafikoni rezimea i mini-grafikoni vam pomažu da vizuelizujete priču.

Excel

Izvod za dvanaestomesečni tok novca

Još sličnih predložaka

Komercijalna faktura Excel
Izveštaj o fakturisanju Excel
Faktura (bezvremenski) Word
Poslovna faktura (crvena) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta