Jednostavan budžet za troškove

Predložak jednostavnog budžeta za troškove omogućava vam da uporedite troškove predviđene budžetom sa stvarnim troškovima. Prilagodite ga tako što ćete dodati ili izbrisati redove/kolone u tabeli ili tako što ćete izmeniti zaglavlja. Trake podataka i trakasti grafikoni olakšavaju prikazivanje podataka.

Excel

Jednostavan budžet za troškove

Još sličnih predložaka

Porodični mesečni budžet Excel
Generički porodični budžet Excel
Lični program za praćenje novca Excel
Budžet trendova troškova Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta