Julijanski kalendar

Podesite godinu i početni dan u sedmici i dobićete predložak kalendara sa 12 meseci sa danima i sedmicama od 1. januara do 31. decembra.

Excel

Julijanski kalendar

Još sličnih predložaka

Kalendar za domaće zadatke Excel
Godišnji kalendar fakulteta Excel
Ilustrovani kalendar za 2015. sa godišnjim dobima (pon. – ned.) PowerPoint
Kalendar za 2016. Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta