Kalendar

Ovaj predložak može da se koristi za bilo koju godinu – unesite godinu i podesite početni dan u sedmici za novi kalendar sa 12 meseci.

Excel

Kalendar

Još sličnih predložaka

Kalendar za domaće zadatke Excel
Kalendar dnevnih obaveza Excel
Akademski kalendar p-n (bilo koja godina) Word
Studentski kalendar Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta