Kalendar dnevnih obaveza

Pratite svoje vreme pomoću ovog predloška kalendara dnevnih obaveza koji se prilagođava za vreme početka i vremenske intervale koje navedete. Ovo je pristupačan predložak.

Excel

Kalendar dnevnih obaveza

Još sličnih predložaka

Godišnji kalendar fakulteta Excel
Ilustrovani kalendar za 2015. sa godišnjim dobima (pon. – ned.) PowerPoint
Kalendar za 2016. Word
Kalendar za domaće zadatke Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta