Kalendar sa fotografijama za 2015.

Kalendar sa fotografijama za 2015. sa 12 meseci sadrži raznobojne slike za svaki mesec.

Word

Kalendar sa fotografijama za 2015.

Još sličnih predložaka

Ilustrovani kalendar za 2015. sa godišnjim dobima (pon. – ned.) PowerPoint
Kalendar za 2016. Word
Kvartalni kalendar za 2015. Word
Kalendar dnevnih obaveza Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta