Kalendar za 2013. (pon.-ned.)

Ovaj predložak kalendara za 2013. ima odvojene slajdove za svaki mesec u formatu od ponedeljka do nedelje. Unesite zakazane obaveze i događaje za bilo koji datum. Opcionalno možete kopirati stranicu za svaki mesec da biste je kopirali u drugu prezentaciju. Prilagodite predložak tako što ćete promeniti boje i stilove pomoću PowerPoint tema. Koristite kalendar u elektronskom obliku ili ga odštampajte za potrebe prikazivanja.

PowerPoint

Kalendar za 2013. (pon.-ned.)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta