Klasična prezentacija knjige za obrazovanje (široki ekran)

Ovaj predložak prezentacije liči na naslovnu stranicu i stranice knjige svojim braon naslovnim slajdom sa teksturom i belim slajdovima za sadržaj. On naročito odgovara studentima ili nastavnicima, ali lako se može koristiti i u drugim kontekstima. Ova prezentacija obrazovanja sadrži više rasporeda slajdova u formatu širokog ekrana (16:9) i uključuje uzorak tabele, grafikona i SmartArt liste koje lako možete izmeniti tako da odgovaraju vašim potrebama. Ovo je pristupačan predložak.

PowerPoint

Klasična prezentacija knjige za obrazovanje (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Prezentacija sveže hrane (široki ekran) PowerPoint
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint
Hrana – od pripreme do prezentacije (široki ekran) PowerPoint
Praćenje ocena i prosečnih ocena studenta Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta