Komercijalna faktura

Ovaj jednostavan ali elegantan predložak može da se koristi kao konačni račun nakon što je roba isporučena. Sadrži detaljne informacije o kupcu, prodavcu i porudžbini kao i odeljak u kojem se navode uslovi ugovora.

Excel

Komercijalna faktura

Još sličnih predložaka

Izveštaj o fakturisanju Excel
Faktura (bezvremenski) Word
Poslovna faktura (crvena) Word
Bilans uspeha na kraju godine Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta