Letak o događaju (letnji)

Koristite ovaj predložak letka za letnji događaj da biste obavestili druge osobe o predstojećim letnjim događajima; uključuje prilagodljiva polja za ime događaja, datum, lokaciju i opis.

Word

Letak o događaju (letnji)

Još sličnih predložaka

Jesenji letak Word
Rođendanski poster Word
Jednostavni četvrtasti flajer u boji Word
Letak za sezonski događaj Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta