Letak za događaj

Organizujete neki događaj ili skup? Koristite ovaj letak za događaj da biste razglasili detalje o događaju.

Word

Letak za događaj

Još sličnih predložaka

Mali poslovni letak (zcyrli dizajn) PowerPoint
Prolećni letak (dizajn grane u cvatu) PowerPoint
Letak za događaj Word
Muzički program Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta