Letak za letnji događaj

Koristite ovaj letak za događaj sa temom leta da biste objavili predstojeću zabavu. Ovaj pristupačni predložak obuhvata oblikovanje za sve osnovne informacije kako bi vam pomogao da napravite šareni letak. Pronađite slične predloške tako što ćete kliknuti na gorenavedene veze „Takođe pogledajte“.

Word

Letak za letnji događaj

Još sličnih predložaka

Jesenji letak Word
Ilustrovani kalendar sa godišnjim dobima za 2017. (pon–ned) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta