Lične vizitkarte

Ovaj predložak lične vizitkarte može biti zgodan kad želite da delite svoje informacije na upečatljiv način. Dizajniran je da funkcioniše sa Avery 5371 i kompatibilnim paketom vizitkarti.

Word

Lične vizitkarte

Još sličnih predložaka

Vizitkarte (bezvremenski) Word
Vizitkarte, horizontalni raspored sa logotipom, levo poravnat tekst PowerPoint
Vizitkarte, vertikalni raspored sa logotipom, levo poravnat tekst PowerPoint
Vizitkarta Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta