Lični memorandum

Koristite ovaj pristupačni predložak da biste kreirali ličnu podlogu za pisanje sa svežim izgledom kada e-poruke nisu dovoljne. Lako prilagodite željene postavke pomoću ugrađenih tema i boja.

Word

Lični memorandum

Još sličnih predložaka

Godišnji kalendar za 2017. (pon–ned) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta