Lista projektnih zadataka grupe

Svi članovi tima će znati koje zadatke treba da dovrše i krajnje rokove pomoću ovog predloška liste zadataka.

Excel

Lista projektnih zadataka grupe

Još sličnih predložaka

Radni list razmene ideja Excel
Saradnja u razmeni ideja Excel
Praćenje aktivnosti Excel
Podsetnik za putovanje Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta