Lista stvari koje treba uraditi u okviru projekta

Planirajte i pratite svoje projekte uključujući vizuelno praćenje napretka pomoću Excel traka sa podacima. Kopirajte i nalepite projekat na drugu karticu kako biste pratili novi projekat.

Excel

Lista stvari koje treba uraditi u okviru projekta

Još sličnih predložaka

SmartArt grafika procesa u fazama (svetlo/tamnoplava), široki ekran PowerPoint
SmartArt grafika rastućeg naglašenog procesa sa slikama (šareno na sivom), široki ekran PowerPoint
Prezentacija sa armaturom zgrade (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija trostrukih kružnih linija (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta