Lista zaduženja

Pratite stvari koje treba da obavite pomoću ovog pristupačnog predloška liste zaduženja. On sadrži polja „Prioritet“, „Krajnji rok“, „Šta“, „Ko“, „U toku“ i „Gotovo“ za svaku stavku.

Word

Lista zaduženja

Još sličnih predložaka

Istaknuta naslovna stranica faksa Word
Naslovna stranica poslovnog faksa (crvena i crna) Word
Memorandum preduzeća (crveno) Word
Zahvalnica Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta