Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran)

Ovaj dizajn predloška sadrži simbol Pi i prikladan je za studente matematike, nastavnike i druge osobe u obrazovanju, iako bi funkcionisao i u preduzećima. Ovaj predložak prezentacije sadrži više rasporeda slajdova u formatu širokog ekrana (16x9) i uključuje uzorak grafikona koji lako možete izmeniti.

PowerPoint

Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Kalendar plana lekcija Word
Pregled akademskog kursa PowerPoint
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija u akvarelu (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta