Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran)

Ovaj dizajn predloška sadrži simbol Pi i prikladan je za studente matematike, nastavnike i druge osobe u obrazovanju, iako bi funkcionisao i u preduzećima. Ovaj predložak prezentacije sadrži više rasporeda slajdova u formatu širokog ekrana (16x9) i uključuje uzorak grafikona koji lako možete izmeniti.

PowerPoint

Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta