Mesečni budžet za školovanje na fakultetu

Omogućava studentu da prati svoj mesečni budžet tako što će jednostavno uneti informacije u razne kategorije koje se mogu prilagoditi. Praktični grafikoni, gladak klizač i mini-grafikoni čine praćenje budžeta zanimljivim!

Excel

Mesečni budžet za školovanje na fakultetu

Još sličnih predložaka

Kalendar plana lekcija Word
Pregled akademskog kursa PowerPoint
Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran) PowerPoint
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta