Mesečni izveštaj o prodaji

Korisnik koji je predstavnik malog preduzeća može da prati mesečnu, tromesečnu i godišnju prodaju, kao i prognoze prodaje pomoću ovog praktičnog predloška. Izvedena tabela izveštaja o prodaji omogućava lako izveštavanje kada god je to potrebno.

Excel

Mesečni izveštaj o prodaji

Još sličnih predložaka

Godišnji izveštaj Word
Izveštaj o troškovima Excel
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint
Status projekta (crvena) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta