Mesečni poslovni budžet

Pratite troškove i prihode preduzeća uz pomoć ovog predloška za Excel. Prikazuje poseban rezime prvih pet troškova i omogućava poređenje predviđenih i stvarnih troškova.

Excel

Mesečni poslovni budžet

Još sličnih predložaka

Jednostavan budžet za troškove Excel
Porodični mesečni budžet Excel
Generički porodični budžet Excel
Lični program za praćenje novca Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta