Napravi zbir liste

Brzo sabirajte stavke, kao što je lista za kupovinu, pomoću ovog prepoznatljivog predloška liste.

Excel

Napravi zbir liste

Još sličnih predložaka

Dnevni raspored poslova Excel
Kontrolna lista za venčanja (vodene boje) Word
List za upisivanje volontera Word
Spisak časova Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta