Naslovna stranica faksa „Trake“

Koristite ovu naslovnu stranicu faksa pri slanju bilo koje vrste faksa. Nama se čini da šalje poruku i takva kakva je, ali možete joj dodati lični pečat ako promenite fontove ili boje. Ovo je pristupačan predložak. Pretražite reči „Trake“ da biste pronašli dizajn koji se slaže.

Word

Naslovna stranica faksa „Trake“

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta