Naslovna stranica poslovnog faksa (crvena i crna)

Ova jednostavna naslovna stranica faksa može se prilagoditi dodavanjem logotipa preduzeća i poslovnih informacija. Funkcioniše kao samostalna naslovna stranica faksa, ali se podudara i sa skupom dizajna „(crvena i crna)“ poslovnih predložaka.

Word

Naslovna stranica poslovnog faksa (crvena i crna)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta