Neprofitni budžet zajedno sa dobrovoljnim prilozima

Ovaj predložak budžeta mogu koristiti neprofitne organizacije ili mala preduzeća da bi pratili prihode i troškove uključujući dobrovoljne priloge. Horizontalni linijski grafikon vizuelizuje ovu radnju.

Excel

Neprofitni budžet zajedno sa dobrovoljnim prilozima

Još sličnih predložaka

Jednostavan budžet za troškove Excel
Porodični mesečni budžet Excel
Lični program za praćenje novca Excel
Generički porodični budžet Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta