Opšte napomene

Počnite da hvatate beleške odmah pomoću ovog jednostavnog i pristupačnog predloška. Oblikovanje je već na mestu za stavke sa znakovima za nabrajanje ili numerisane stavke.

Word

Opšte napomene

Još sličnih predložaka

Istaknuta naslovna stranica faksa Word
Naslovna stranica poslovnog faksa (crvena i crna) Word
Memorandum preduzeća (crveno) Word
Zahvalnica Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta