Organizacioni grafikon sa kružnom slikom (široki ekran)

Zapamtite lica osoba u preduzeću pomoću ovog organizacionog grafikona koji sliku svakog zaposlenog prikazuje u krugu u hijerarhiji. Dodajte imena i titule zaposlenih pored svake fotografije. Ovaj slajd je dizajniran u formatu širokog ekrana (16X9) i možete ga koristiti kao samostalni slajd ili ga kopirati u veću prezentaciju.

PowerPoint

Organizacioni grafikon sa kružnom slikom (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta