Organizacioni grafikon sa kružnom slikom (široki ekran)

Zapamtite lica osoba u preduzeću pomoću ovog organizacionog grafikona koji sliku svakog zaposlenog prikazuje u krugu u hijerarhiji. Dodajte imena i titule zaposlenih pored svake fotografije. Ovaj slajd je dizajniran u formatu širokog ekrana (16X9) i možete ga koristiti kao samostalni slajd ili ga kopirati u veću prezentaciju.

PowerPoint

Organizacioni grafikon sa kružnom slikom (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Prezentacija zemaljskih tonova (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija medicinskog dizajna (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija sa armaturom zgrade (široki ekran) PowerPoint
Pregled akademskog kursa PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta