Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran)

Naslagane knjiga prisutne na većini slajdova čine ovo dobrim izborom za studente, nastavnike, ljubitelje čitanja i druge osobe u obrazovanju. Ovaj predložak prezentacije sadrži više rasporeda na slajdu u formatu širokog ekrana (16x9) i obuhvata uzorak tabele i grafikona koje možete lako da izmenite.

PowerPoint

Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Prezentacija sveže hrane (široki ekran) PowerPoint
Klasična prezentacija knjige za obrazovanje (široki ekran) PowerPoint
Dizajn valute (široki ekran) PowerPoint
Hrana – od pripreme do prezentacije (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta