Porodični budžet

Pratite prihod domaćinstva i troškove svakog meseca u godini i posmatrajte ažuriranje grafikona linije trenda za dostupnu gotovinu.

Excel

Porodični budžet

Još sličnih predložaka

Kalkulator mesečnog budžeta Excel
Procenjivač troškova fakulteta Excel
Budžet akademskog kluba Excel
Budžet za fakultet Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta