Poslovna prezentacija sa digitalnim plavim tunelom (široki ekran)

Električni plavi tunel na naslovnom slajdu i slajdovima sa sadržajem ovog pristupačnog predloška uvlači vaše korisnike u poslovnu prezentaciju. Prikažite im liste, grafikone, tabele, SmartArt i slike pomoću različitih rasporeda u formatu širokog ekrana (16X9). Ovaj dizajn je prikladan za teme kao što su nauka i tehnologija, računari, komunikacija i svemir.

PowerPoint

Poslovna prezentacija sa digitalnim plavim tunelom (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Kalendar plana lekcija Word
Pregled akademskog kursa PowerPoint
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint
Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta