Poslovno pismo (dizajn „Zelena šuma“)

Predložak pisma sa umetnički dizajniranim memorandumom koji sadrži čuvar mesta za logotip preduzeća. Sadrži blokove za memorandum sa adresom, pozdravom, telom teksta i završnim pozdravom.

Word

Poslovno pismo (dizajn „Zelena šuma“)

Još sličnih predložaka

Lični memorandum Word
Propratno pismo za hronološku biografiju (jednostavan dizajn) Word
Memorandum (crveni i crni dizajn) Word
Memorandum (bezvremenski dizajn) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta