Pozivnica za diplomsku zabavu (dizajn „Diplomska zabava“, polusavijena)

Priredite diplomsku zabavu i odštampajte sopstvene pozivnice, banere sa obaveštenjima i letke. Ovaj pristupačan predložak pozivnice savija se na 8,5 x 5,5 inča (veličina A9) i odgovara formatima Avery 3251, 3265, 3378 i 8316. Pronađite podudarne predloške u dizajnerskoj kolekciji „Diplomska zabava“ tako što ćete kliknuti na gorenavedenu vezu „Takođe pogledajte“.

Word

Pozivnica za diplomsku zabavu (dizajn „Diplomska zabava“, polusavijena)

Hiljade predložaka za brzi početak projekta