Praćenje krvnog pritiska i nivoa glukoze

Ovaj predložak omogućava da pratite krvni pritisak i nivo glukoze u krvi tokom vremena. Jednostavno unosite brojeve zajedno sa datumom i vremenom a uslovno oblikovanje će vas upozoriti ako prekoračujete parametre koje možete da prilagodite. Čak ima mesta i za beleške!

Excel

Praćenje krvnog pritiska i nivoa glukoze

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta