Praćenje ocena i prosečnih ocena studenta

Pratite svoje ocene i prosečne ocene uz pomoć ovog korisnog predloška. Unesite rezultate na karticu za praćenje i Excel će izračunati vaš učinak na osnovu postavki koje izaberete.

Excel

Praćenje ocena i prosečnih ocena studenta

Još sličnih predložaka

Kalendar plana lekcija Word
Pregled akademskog kursa PowerPoint
Jesenji letak Word
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta