Prezentacija života u prirodi (široki ekran)

Budite okrenuti ka ekologiji pomoću ovog predloška čije boje i fotografija naslovnog slajda su inspirisani prirodom. On funkcioniše za prezentacije o konzervaciji, ekologiji ili zaštiti životne sredine, ali njegov neutralni dizajn može da funkcioniše i za poslovne i druge kontekste. Predložak nudi različite rasporede slajdova, uključujući naslovne slajdove, liste sa znakovima za nabrajanje, fotografije sa natpisima, uzorak grafikona, listu SmartArt grafike i prazan slajd, sve to u formatu širokog ekrana (16X9).

PowerPoint

Prezentacija života u prirodi (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta