Prezentacija života u prirodi (široki ekran)

Budite okrenuti ka ekologiji pomoću ovog predloška čije boje i fotografija naslovnog slajda su inspirisani prirodom. On funkcioniše za prezentacije o konzervaciji, ekologiji ili zaštiti životne sredine, ali njegov neutralni dizajn može da funkcioniše i za poslovne i druge kontekste. Predložak nudi različite rasporede slajdova, uključujući naslovne slajdove, liste sa znakovima za nabrajanje, fotografije sa natpisima, uzorak grafikona, listu SmartArt grafike i prazan slajd, sve to u formatu širokog ekrana (16X9).

PowerPoint

Prezentacija života u prirodi (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Prezentacija zemaljskih tonova (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija na temu prirode drvene strukture (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija smirenosti prirode (široki ekran) PowerPoint
Trakasta prezentacija sa crnim ivicama (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta