Prezentacija poslovnog usmerenja (široki ekran)

Pokrenite svoje poslovanje u pravom smeru – to je metafora u dizajnu ovog predloška. Plavi i narandžasti uglovi pokazuju na fotografiju koju dodajete na naslovni slajd da biste na najbolji način predstavili svoje preduzeće ili poruku. Dizajn je svestran i može da odgovara malim ili velikim preduzećima. Evo nekih predloga: prodaja, marketing, oglašavanje ili konsalting. Format širokog ekrana (16X9).

PowerPoint

Prezentacija poslovnog usmerenja (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Izveštaj o fakturisanju Excel
Porodični mesečni budžet Excel
Godišnji finansijski izveštaj Excel
Budžet trendova troškova Excel

Hiljade predložaka za brzi početak projekta