Prezentacija sa dizajnom providne zelene ivice (široki ekran)

Ovaj predložak uokviruje vaš sadržaj ivicom koja se sastoji od pune zelene linije sa providnom zelenom trakom. Svetlozelena pozadina slajda je svetla i živahna. Rasporedi na slajdu uključuju jednostavan grafikon, tabelu i SmartArt grafiku procesa koja je takođe u blagim zelenim bojama.

PowerPoint

Prezentacija sa dizajnom providne zelene ivice (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Prezentacija zemaljskih tonova (široki ekran) PowerPoint
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija sveže hrane (široki ekran) PowerPoint
Hijerarhija organizacionog grafikona (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta