Prezentacija sa mrežom dijamanata (široki ekran)

U pozadini ovog predloška prikazana je nežna siva mreža sa uzorkom dijamanta. Crvena linija duž dna svakog slajda naglašava dizajn. Ova prezentacija za široki ekran (16X9) može da se koristi u različite svrhe: prikladna je za preduzeća ali u nju mogu da se uklope i neke obrazovne teme.

PowerPoint

Prezentacija sa mrežom dijamanata (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Prezentacija sa armaturom zgrade (široki ekran) PowerPoint
Marketinška prezentacija staklene kocke (široki ekran) PowerPoint
Prezentacija sa fotografijom planinskog izlaska sunca sa plavom trakom (široki ekran) PowerPoint
Kontrastna prezentacija preduzeća (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta