Prezentacija sa mrežom dijamanata (široki ekran)

U pozadini ovog predloška prikazana je nežna siva mreža sa uzorkom dijamanta. Crvena linija duž dna svakog slajda naglašava dizajn. Ova prezentacija za široki ekran (16X9) može da se koristi u različite svrhe: prikladna je za preduzeća ali u nju mogu da se uklope i neke obrazovne teme.

PowerPoint

Prezentacija sa mrežom dijamanata (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta