Prezentacija sa plavozelenim trakama (široki ekran)

Dizajn ove prezentacije sadrži široke plavozelene trake na naslovnom slajdu i usku plavozelenu traku koja naglašava donji deo slajdova sa sadržajem. Kontrast teksta bele boje na tamnosivoj pozadini boje uglja privlači pažnju na vaš materijal u ovom predlošku u formatu širokog ekrana (16 x 9). Ovaj dizajn je prilagodljiv i odgovara svakoj publici.

PowerPoint

Prezentacija sa plavozelenim trakama (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Kalendar plana lekcija Word
Pregled akademskog kursa PowerPoint
Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran) PowerPoint
Matematička prezentacija sa simbolom Pi (široki ekran) PowerPoint

Hiljade predložaka za brzi početak projekta