Prezentacija sa simbolima valuta (široki ekran)

Kolaž od međunarodnih simbola valuta u dizajnu ovog predloška daje vam široku lepezu opcija. Koristite ga za prezentacije iz oblasti poslovanja i finansija, računovodstva, ulaganja, ekonomije i drugih tema koje se tiču novca. Ovaj predložak uključuje rasporede na slajdu s listama sa znakovima za nabrajanje, grafikonima, tabelom i drugim elementima, sve u formatu širokog ekrana (16 x 9).

PowerPoint

Prezentacija sa simbolima valuta (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta