Prezentacija za izveštavanje o napretku ili statusu

Ovo je Microsoft Office predložak.

PowerPoint

Prezentacija za izveštavanje o napretku ili statusu

Još sličnih predložaka

Godišnji izveštaj Word
Izveštaj o troškovima Excel
Plava prezentacija sa naslaganim knjigama (široki ekran) PowerPoint
Status projekta (crvena) Word

Hiljade predložaka za brzi početak projekta