Procenjivač troškova fakulteta

Koliko vam je novca potrebno svakog meseca? Saznajte pomoću ovog predloška procenjivača troškova fakulteta tako što ćete navesti svaku stavku, mesečni iznos i da li želite da se svaka ta stavka uračuna u troškove ili je pokrivena na nekom drugom mestu.

Excel

Procenjivač troškova fakulteta

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta